Tisztelt Nagyhegyesi Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat költségére az A.K.S.D. Kft. 2017. október 07-én (szombaton) veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, illetve gumiabroncs hulladék begyűjtést végez 800 – 1600 közötti időszakban a Tündérkert Óvoda és  Mini Bölcsőde parkolójában.

Begyűjtendő hulladékok:

 • szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok;
 • veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner;
 • veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok;
 • nikkel-kadmium elemek;
 • oldószerek;
 • növényvédő szerek;
 • olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től;
 • citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek;
 • Szennyezett csomagolási hulladék;
 • Hajtógázas palack;
 • Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok;
 • Fáradt olaj;
 • Savas ólomakkumulátorok;
 • Használt sütőolaj (nem veszélyes hulladék);
 • gumiabroncs (max. 5 db személyautó gumiabroncs)
 • Elektronikai hulladékok (minden olyan megbontatlan berendezés, ami valaha árammal működött);

FONTOS! Kizárólag a fent felsorolt kategóriákba sorolható hulladékok leadására van lehetőség, egyéb hulladék nem kerül átvételre (pl. azbeszttartalmú anyagok, robbanóanyagok, stb.).

Begyűjtés módja: Az Óvoda parkolójában álló gépjárműszerelvény végzi a begyűjtést, megfelelő szakmai felügyelet biztosításával. A szerelvényen lévő ADR ládákba kerül elhelyezésre hulladék-fajtánként a lakosság által begyűjtésre leadott veszélyes hulladék. Az átvehető mennyiségek természetesen nem ipari mennyiségek, hanem az egy háztartásban szokásosan előforduló mennyiségek (pl. vegyszerek, festékek, oldószerek, fagyálló folyadékok  max. 15 kg/háztartás). A beszállítandó vegyszereket olyan állapotban hozzák el a begyűjtő helyszínre, hogy azok a szállítás közben ne borulhassanak ki (pl. az eredeti zárható flakonokban, dobozokban).

Kérjük a lakosságot, hogy a begyűjtés gördülékeny lebonyolítása érdekében a fentiekben leírtak figyelembe vételével vegyék igénybe az ingyenes szolgáltatást.

Nagyhegyes Község Önkormányzata