Tájékoztató

Tisztelt nagyhegyesi lakosok!

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103.; továbbiakban: NHKV Zrt.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

A NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot {Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109) konzorcium tagja: PEPP AND CARS Korlátolt Felelősségű Társaság (4233 Balkány, Kállói út 2.A.ép.)} bízta meg, a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.

A Konzorcium feladatait az NHKV Zrt-vel és az önkormányzatokkal együttműködésben látja el.

Konzorciumi megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az ANGEL’S HELP Kft. (Székhely: 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D 1/4 adószám: 23955822-2-09) végzi.

Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére a fent megjelölt személy részére történő befizetés útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerülése esetén kérem, forduljon hozzám bizalommal bármely elérhetőségen:

ANGEL’S Help Kft (4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D)
mobil: +36 70/ 600 9916
email: dijbeszedes.hajdu@gmail.com