Tájékoztatás hulladék közszolgáltatási díj számlázás elmaradásáról!

Nagyhegyes településen a települési hulladék rendszeres gyűjtésével, átvételével, elszállításával, ártalmatlanításával, kezelésével, továbbá lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátását a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István u. 136.) végzi 2014. január 01-től.

2017. január 01-től az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§. (2) bek. értelmében a közszolgáltatási díjról szóló negyedéves számla kiállítására a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 103.) jogosult.

Az országos egységes negyedéves számlázási ciklus összehangolási nehézségei miatt az első negyedéves számlák kiállítása sem történt még meg.

Kérjük a Lakosság szíves türelmét az új számlázási rendszer átállása átmeneti időszakában!

Nagyhegyes, 2017. 06. 14.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
közszolgáltatás ellátásáért felelős

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.