Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakóingatlanoknál keletkező állati hulladékok

2017. szeptember 18-tól

heti 2 alkalommal kerülnek

begyűjtésre és elszállításra.

A kedden, pénteken történő gyűjtések menete,

rendszere megegyezik az eddigi gyűjtésekével.

Ennek megfelelően a bejelentéseket

a szállítást megelőző nap 16 óráig személyesen,

vagy a 367-010-es telefonszámon

tehetik meg.

Nagyhegyes, 2017. szeptember 12.

                                                               Polgármesteri Hivatal