Elindult a szociális tűzifa program!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon rászorulók részére, akiknek életvitel szerűen lakott ingatlana részben vagy egészben tűzifával fűthető.

Támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 57.000,- Ft-ot, valamint

  • aktív korúak ellátására, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel

Jogosult továbbá, akinek jövedelme legfeljebb 114.000,- Ft, ha a jogosult 65 életévét betöltötte, és egyedülálló.

A szociális tűzifa támogatás mértéke legfeljebb 10 q lehet, de tájékoztatom azokat, akik az idei évben egyszeri tűzifa támogatásban is részesültek, hogy a két támogatás együttesen legfeljebb 15 q tűzifa lehet.

A kérelmeket 2017. december 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról legkésőbb 2017. december 18. napjáig dönt. A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

Tisztelettel:

Kovács Gergely
jegyző