Közérdekű adatok

Helyi Építési Szabályzat Módosítás 2018. 03. 22. (KILÁTÓ)

 

 

 

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ 2018.02.28 14.00 óra 
(Nagyhegyes településrendezési eszközök módosítása Nagyhegyes külterület 0428/57 hrsz ingatlanon kilátó létesítése céljából)

Nagyhegyes Község Településrendezési Terve (Zip)

TÁJÉKOZTATÁS TAK, Tkr. elfogadásáról

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészíttette Nagyhegyes Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletét (továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint. A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság és más partnerek előzetes tájékoztatása történt meg a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet szerint. Ezzel egy időben a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra kerültek a TAK és Tkr. készítésekor. A tervezetek lakossági és államigazgatási véleményeztetése megtörtént. Az államigazgatási véleményezés szintén a Lechner Tudásbázis digitális egyeztető felületén kellett, hogy történjen a Rendelet előírásai alapján. A TAK feltöltésére 2017. augusztus 16-án, a Tkr feltöltésére 2017. szeptember 14-én került sor. A partnerségi véleményeztetés keretein belül a 2017. szeptember 20-án a Településfejlesztési Bizottság ülésére összehívott lakossági fórumon, valamint ezt követően írásban 2017. szeptember 29-ig lehetett véleményt benyújtani. A lakosság, a bizottság, valamint a hivatal részéről sem érkezett írásos észrevétel. A megbízott főépítész elkészítette a beérkezett vélemények kiértékelését. Az elkészült TAK példaértékű. A Tkr-en csak kisebb pontosítás volt szükséges, azonban az a szakmai tartalmán nem változtatott. A Képviselő-testület október 18-i ülésén 149/2017. (X. 18.) Kt. határozattal fogadta el a TAK-ot, és alkotta meg Nagyhegyes község településképének védelméről szóló 23/2017. (X. 19.) rendeletét. A Rendelet 43/B. §. (3) bekezdésében előírt monitorozás biztosítása érdekében észrevételüket a cseke.pm@nagyhegyes.hu e-mail címre tehetik meg.

Nagyhegyes, 2017. 10. 19.

Nagyhegyes Község Önkormányzata

 

TAK elfogadó határozat

Nagyhegyes Településképi Arculati Kézikönyv 2017.

Nagyhegyes község településképének védelméről szóló rendelete

Értékvédelmi kataszter-Nagyhegyes 2017-09-10