Hatályos rendeletek

Az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól szóló rendelet
Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközökről szóló rendelet
2017. évi költségvetési rendelet
Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
A bányatelkek építési korlátozása
A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
A köztemetőről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet
A szociális Földprogram működéséről szóló rendelet
A nem közművelösszegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről
A helyi közművelődési tevékenység támogatása
A közműfejlesztési hozzájárulásról
A közterület igénybe vételének és használatának szabályai
A közterület név és házszám megjelölés szabályairól
A közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról
A lakások bérletéről
A nemzeti vagyonról szóló rendelet mellékletei
A Rickl-kúria helyi egyedi védeleméről
Az elismerő címekről és kitüntetésekről, adományozásuk szabályairól
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló rendelet
Az önkormányzati tulajdonú építési telkek átmeneti hasznosításáróll
Az ösztöndíjról szóló rendelet
A talajterhelési díj helyi szabályai
A folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatása
Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet 2013
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
HÉSZ
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet
A közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartásokról
A helyi civil szervezetek támogatási rendjéről
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet módosítása
A nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet