Hatályos rendeletek

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet módosítása
A köztemetőről szóló rendelet módosítása
A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
A 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet
A helyi közművelődésről szóló rendelet
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
A közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról
A településfejlesztési koncepció és TAK
A hulladékgazdálkodási helyi szabályairól szóló rendelet
A köztemetőről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet 
A közterület igénybe vételének és használatának szabályai
A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
Nagyhegyes településképének védelméről szóló rendelet
Mezőőri járulékról szóló rendelet
A lakás és helyiséggazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet
A közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról
A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközökről szóló rendelet
Az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyed díjairól szóló rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásokról
A bányatelkek építési korlátozásának elrendelés
Az elismerő címekről és kitüntetésekről, adományozásuk szabályairól
A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
A 2016 évi zárszámadásról szóló rendelet
Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközökről szóló rendelet
2017. évi költségvetési rendelet
A köztemetőről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet
A szociális Földprogram működéséről szóló rendelet
A nem közművelösszegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről
A helyi közművelődési tevékenység támogatása
A közműfejlesztési hozzájárulásról
A közterület név és házszám megjelölés szabályairól
A lakások bérletéről
A nemzeti vagyonról szóló rendelet mellékletei
A Rickl-kúria helyi egyedi védeleméről
Az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló rendelet
Az önkormányzati tulajdonú építési telkek átmeneti hasznosításáróll
Az ösztöndíjról szóló rendelet
A talajterhelési díj helyi szabályai
A folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatása
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
HÉSZ
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet
A helyi civil szervezetek támogatási rendjéről
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet módosítása
A nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet