E B O L T Á S

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ez évben
az ebek kötelező védőoltására

Nagyhegyesen április 22-én (szombat) 1400 órától 1700 óráig,

a pótoltásra május 6-án (szombat)      900 órától 1200 óráig,

Elepen április 22-én (szombat) 1700 órától 1800 óráig,

kerül sor. 

Helye:         Nagyhegyesen a Községi Könyvtár melletti,

               Elepen az orvosi rendelő előtti területen. 

Díja: 4.000,- Ft/eb (oltás, féregtelenítés), a tulajdonos kérésére a háznál történő oltás esetén 4.500,-Ft/eb (oltás, féregtelenítés).

A védőoltás minden 3 hónapot betöltött eb részére kötelező!

Kérem, az újonnan kiállított, sorszámozott oltási igazolásokat hozzák magukkal!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok védelméről szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható, ezért a transzponderrel (mikrochippel) nem rendelkező ebet nem lehet veszettség elleni oltással ellátni.

Hanzéros Ádám                                                                                    dr. Kovács Gergely sk.
magán-állatorvos                                                                                                jegyző
Telefon: 06-30-9496-008