Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Költségvetés tervezésében, módosításában, zárszámadásában való közreműködés. Időközi pénzügyi beszámolók, mérlegjelentések készítése, főkönyvi könyvelés, pénzügyi ellenjegyzői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése, megtétele, a csoport feladatai végrehajtásának szervezése, önkormányzati koncepciók, költségvetések, költségvetési módosítások, pályázatok elkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, előirányzat módosítások, szabályzatok készítése, aktualizálása, belső kontrollfolyamatok működtetése, kontrollfolyamatok fejlesztése, képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók készítése, intézmények alapító okiratának elkészítése, módosítása, a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról szóló 9/2010. (III. 18.) önkormányzati rendelete (illetményalap 48.300,-Ft) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti végzettség,
 • Államháztartásban szerzett – – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartásban szerzett – – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • ASP rendszer használatában szerzett – – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Mérlegképes könyvelő képesítés államháztartási szakon,
 • Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Közigazgatási alap, illetve szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • Motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkérésének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Gergely nyújt, a +36-52-566-008-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2186-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető.
 • Személyesen: dr. Kovács Gergely, Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • nagyhegyes.hu – 2017. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyhegyes.hu honlapon szerezhet.